Thursday, 26 May 2016 13:08

Kemelut hak jagaan anak pasangan lain agama (in Bahasa Malaysia)

Written by

DALAM masyarakat berbilang kaum di Malaysia, isu penentuan agama dan hak penja­gaan anak sering menjadi perbahasan apabila salah satu pihak yang perkahwinannya didaftarkan di bawah Akta Pembaharuan Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 (Akta 1976) memeluk agama Islam. Pemelukan Islam oleh salah seorang pasangan ini menjadi asas kepada pembubaran perkahwinan....................Download the full article in pdf attachment (below)

 

 

Dr Mohamed Azam Mohamed Adil

Assoc. Prof. Dr. Mohamed Azam Mohamed Adil is Deputy CEO of the International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia.

Email: mazamadil@iais.org.my

www.iais.org.my/azam